PL EN DE

Stabline i bezpieczne konstrukcje

Uniwersalność zastosowań

Kompleksowa obsługa

Dane techniczne

Szerokość rusztowania:
650 mm; 950 mm;
Osiowa długość pola:
2090 mm, 2525 mm
Wysokość rusztowania bez
dodatkowych obliczeń statycznych:
30.00 m
Wysokość kondygnacji:
2.00 m
Obciążenie robocze poprzecznego
pomostu drewnianego:
1.00 kN/m2
Obciążenie robocze pomostu
stalowego:
3.00 kN/m2
Liczba wyłożonych kondygnacji
stalowymi podestami:
Wszystkie
Liczba jednocześnie obciążanych
pomostów w pionie:
1
Ustawienie rusztowania - fasada:
fasada zamknięta wg PN-EN 12811-1

Schemat rusztowania

Pojedyncze elementy, jak również cały system są zgodne z następującymi normami: PN-EN 12811-1:2004, PN-EN 12811-2:2005, PN-EN 12810-1:2004, N-EN 12810-2:2004. Nasze rusztowania posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa nr B/02/022/08 wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.